);
Århus Omegn
Århus Omegn

Søg i indhold

Her kan du søge efter tekster og andet indhold

Overordnede strategiske målsætninger

Vi vil arbejde for social bæredygtighed

Social bæredygtighed handler om at skabe socialt velfungerende boligområder, hvor glæde, respekt, samvær og tryghed er med til at skabe trivsel for alle beboere. Derfor vil vi skabe gode rammer for social sammenhængskraft, deltagelse i beslutningsprocesser og social lighed.

Nærhed og naboskab er nøgleord, og derfor vil Århus Omegn dyrke det gode naboskab, som opleves på tværs af boligforeningen. Det gode naboskab understøttes ved at forebygge nabokonflikter og ved at have blik for de enkelte beboeres interesser og behov, og tilgodese disse gennem både små og store fællesskaber.

 

Vi vil arbejde for miljømæssig bæredygtighed

Miljømæssig bæredygtighed handler om at behandle jordens ressourcer med omtanke og respekt. At reducere CO2-udledning, bruge mindre fossil energi, spare på vandet, genbruge mest muligt og renovere ”grønt” og meget andet, som vi hver for sig og i fællesskab kan bidrage med.

I Århus Omegn står vi sammen om at gøre miljømæssig bæredygtighed til en højt prioriteret del af hverdagen. Vi vil arbejde med miljømæssig bæredygtighed lige fra den mindre indsats i beboernes hverdag til den massive og tunge indsats i forbindelse med renoveringer eller nybyggeri. Hvert eneste skridt i den rigtige retning er med til at sikre, at vi kan give en mere bæredygtig verden til vores børn.

 

Vi skal sætte fokus på udvikling i boligforeningen

Århus Omegn har gennem mange år skabt en sund kerneforretning. Det skal vi fortsat, men det er nødvendigt, at Århus Omegn som almen boligforening udvikler sig i takt med det omgivende samfund. Derfor vil vi sætte fokus på udvikling på tværs af boligforeningen. Med pilot- og udviklingsprojekter vil vi skabe den konstante udvikling, som er en forudsætning for, at vi også fremover kan tiltrække og fastholde beboere og medarbejdere og gøre det attraktivt at bo i Århus Omegn.

Århus Omegn har høje ambitioner og ønsker at være én af de boligforeninger, der rykker udviklingen og sætter nye standarder i den almene boligsektor.

 

 

Acceptér cookies fra aarhusomegn.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies