);
Århus Omegn
Århus Omegn

Søg i indhold

Her kan du søge efter tekster og andet indhold

Øvrige strategiske fokusfelter

Vi skal møde beboerne, der hvor de er

Århus Omegns beboere bliver stadig mere individualiserede. Det kommer til udtryk gennem i stigende grad forskellige holdninger og ønsker i forhold til det meste - lige fra beboerdemokrati, fællesskab, service og selvbetjening til boligen, bæredygtighed og kommunikation.

Derfor er det vigtigt, at vi anerkender forskellighederne og i alt, hvad vi gør, møder beboerne, hvor de er.

 

Vi vil reducere ensomhed

Mange beboere oplever ensomhed som et problem i hverdagen. For Århus Omegn er dette ikke acceptabelt, for ensomhed er farligt og ødelægger livskvaliteten for den enkelte. Covid-19 har forstærket problemet, og intet tyder på, at det vil blive mindre i de kommende år. Derfor vil vi iværksætte en række initiativer, som kan reducere ensomheden blandt vores beboere.

 

Vi skal fremme tryghed

Selvom de fleste af Århus Omegns beboere føler sig trygge, er der stadig for mange, der i en eller anden udstrækning føler sig utrygge. For Århus Omegn er det uacceptabelt, for beboere, der er utrygge i det daglige, mister livskvalitet.

Derfor vil vi iværksætte en række initiativer, som kan skabe større tryghed for beboerne. Disse initiativer vil tage afsæt i, at oplevelsen af utryghed ikke kun baseres på fakta, men også på det oplevede, det hørte og det formodede.

 

Vi vil aktivere beboere, der gerne vil gøre en indsats

Mange beboere gør i dag en stor indsats gennem frivilligt arbejde, både i og uden for boligforeningen. Men rigtig mange vil gøre endnu mere, fordi de gerne vil indgå i fællesskaber, lære nogen at kende eller være med til at gøre afdelingen til et bedre sted at bo. 

Disse ressourcer vil vi i fællesskab søge at aktivere, ikke mindst fordi mere frivilligt arbejde direkte vil understøtte Århus Omegns strategiske målsætning om større social bæredygtighed.

 

Ansatte skal have føling med beboerne

Verden forandrer sig hastigt, og det gør Århus Omegns beboere også. Derfor er det afgørende, at boligforeningens medarbejdere har et godt kendskab til og en god føling med beboernes bekymringer, ambitioner, holdninger, ønsker etc.

Det vil sikre, at medarbejderne i deres daglige arbejde kan tage afsæt i beboernes virkelighed og medvirke til at udvikle boligforeningen i den ønskede retning.

 

Videndeling kan hjælpe os et godt stykke af vejen

På tværs af boligforeningen kæmper afdelingsbestyrelser og beboere ofte med de samme udfordringer. Men man kæmper ofte alene, og ressourcerne bruges ikke optimalt. Gennem en systematisk og koordineret videndeling vil det i fællesskab være muligt at løfte mere.

Tilsvarende vil vi styrke videndeling mellem boligforeningens medarbejdere. Det vil styrke samarbejdet og sikre en hurtigere og bedre opgaveløsning i daglig drift og udviklingsaktiviteter, og det vil ruste os til at skabe den ønskede udvikling af boligforeningen.

 

Vi vil udfordre ”plejer”

Vi vil udfordre ”plejer” i Århus Omegn, både i beboerdemokratiet og blandt ansatte med henblik på at skabe plads til den ønskede nytænkning og udvikling.

Gennem corona-situationen har vi eksempelvis fået værdifulde erfaringer, som vi vil tage med os i det fremtidige arbejde. Kan vi lære noget af det, vi har været presset til? Har vi fået viden, som kan være med til at spare ressourcer, skabe glæde eller give hurtigere og bedre service?

 

Kommunikationen skal ramme beboerne i øjenhøjde

Velfungerende dialog, information og kommunikation er en forudsætning for det fremtidige arbejde med de strategiske målsætninger. Vi bliver mere og mere individuelle, og det kræver større segmentering i kommunikationen.

Vores ambition er at skabe morgendagens boligforening, og derfor er det nødvendigt, at vi også i kommunikationen møder nuværende og morgendagens beboere i øjenhøjde, og der hvor de er.

 

FN’s verdensmål sættes i spil på tværs af indsatser

Arbejdet med FN’s verdensmål er en naturlig del af Strategi 2021-2024 og en videreførelse af den udvikling, som Århus Omegn allerede er i færd med.  Vi vil understøtte de verdensmål, der er relevante for en almen boligforening.

Derfor vil verdensmålene blive sat i spil på tværs af de indsatser, som Strategi 2021-24 fastlægger, ikke mindst inden for både social og miljømæssig bæredygtighed.

 

Acceptér cookies fra aarhusomegn.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies