);
Århus Omegn
Århus Omegn

Søg i indhold

Her kan du søge efter tekster og andet indhold

Afd. 1, Præstevangen

Beboerne i afd. 1, Præstevangen vedtog på et ekstraordinært afdelingsmøde, at afdelingen skal renoveres med støtte fra Landsbyggefonden med en gennemsnitlig huslejestigning på 184 kr. pr. m² om året. Beløbet kan ændre sig, eksempelvis hvis renten stiger eller falder, licitatitionsresultatet bliver markant anderledes end forventet, indekseringen stiger uventet eller omfanget af uforudsete udgifter er anderledes end forventet.

Renovering af afdelingen er ét af tre delprojekter i helhedsplanen Fremtidens Præstevangen. De øvrige delprojekter er "Opførelse af 57 ungdomsboliger" og "Opførelse af beboerhus". Disse to delprojekter er gennemført i henholdsvis 2019 og 2020.

Renoveringen omfatter alle boliger med undtagelse af de 57 nyopførte ungdomsboliger.

Renoveringen er opdelt i to spor:

Spor 1
Kaj Munks Vej 2-22, 26A-D, 28A-D, 25-29, 33-55
Vilhelm Becks Vej 57-77, 93-101
Vidtskuevej 10-48

Spor 2
Kaj Munks Vej 30-36, 38-44, 46-52 - undtaget Kaj Munks Vej 36 tv. og mf. (alle etager) - Kaj Munks Vej 44 tv. og mf. (alle etager) - Kaj Munks Vej 52 tv. og mf. (alle etager)

Genhusning
Alle beboere skal genhuses.
Der er tale om midlertidig genhusning i kortere eller længere tid og permanent genhusning - det er beboerens adresse, der afgør, hvilken type genhusning, der gælder for vedkommende.

Vi har udarbejdet en tryghedspakke vedr. genhusning for alle beboere i Præstevangen.

Tryghedspakke 6-8 uger, gælder for beboere omfattet af Spor 1.
Den træder i kraft tre måneder før, renoveringen begynder i den enkelte bolig.

Tryghedspakke 6-8 måneder, gælder for beboere omfattet af Spor 2 med undtaget 30 boliger, se tryghedspakke om permanent genhusning.
Den træder i kraft seks måneder før, renoveringen begynder i den enkelte bolig.

Tryghedspakke permanent genhusning, gælder for beboere på Kaj Munks Vej 36 tv. og mf. (alle etager) - Kaj Munks Vej 44 tv. og mf. (alle etager) - Kaj Munks Vej 52 tv. og mf. (alle etager)
Den træder i kraft ét år før, renoveringen begynder i disse 30 boliger.

Genhusningskonsulent
Mette Dahl Hansson er ansat som genhusningskonsulent og skal varetage den store genhusningsopgave. Mette vil afholde en genhusningssamtale med alle beboere og har som forberedelse til samtalen udarbejdet et spørgeskema. Spørgeskemaet bedes udfyldt og afleveret til Mette inden samtalen.

Mettes kontaktoplysninger:
Mobil 66 44 72 62 · mette@aarhusomegn.dk
Træffetid mandag i lige uger kl. 10-14 i Præstevangens Beboerhus, Vilhelm Becks Vej 85, 1. sal (ovenpå Netto), 8260 Viby

Spørgeskemaer
Genhusning i 6-8 uger
Genhusning i 6-8 måneder
Permanent genhusning


Tidsplan
Den fysiske renovering forventes at begynde marts 2025 og vil vare fire år.
Renoveringen gennemføres i fire etaper. Etape 1 omfatter boligerne på Vilhelm Becks Vej.


Nyhedsbreve "Præstevangen renoverer"
2024-03-01 Orientering
2024-03-07 Ny dato for genhusningsmøde

 

 

Acceptér cookies fra aarhusomegn.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies