);
Århus Omegn
Århus Omegn

Søg i indhold

Her kan du søge efter tekster og andet indhold

Strategi 2019

I Århus Omegn arbejder vi strategisk med at udvikle Boligforeningen og dermed skabe de bedste rammer for vores beboere. Udgangspunktet for dette mål er Strategi 2019, som blev vedtaget af boligforeningens repræsentantskab den 4. april 2016. I strategien er beskrevet tre kerneværdier som kendetegner Århus Omegn: Ansvarlig, troværdig og kompetent. Læs en uddybning af dem her.

Herudover indeholder strategien tre overordnede temaer, og en række mål inden for hvert af disse. Ud fra hvert tema er der nedsat et udvalg, som består af tre medlemmer af Århus Omegns repræsentantskab og tre medlemmer fra Århus Omegns Hovedbestyrelse. Disse udvalg mødes fire gange årligt og arbejder med at opnå de fastsatte mål.

De tre temaer er:

Den gode bolig

Livet i afdelingerne

Fremtidens beboerdemokrati og drift

Klik på de tre temaer hvis du ønsker at se de konkrete mål samt hvilke personer der sidder i udvalget.

 

Boligsocial profil
Som led i at styrke boligforeningens boligsociale profil er der udarbejdet et tillæg til målsætningsprogrammets afsnit om det sociale miljø. I tillægget defineres visionen, missionen og formålet for boligforeningens boligsociale profil.

 

Acceptér cookies fra aarhusomegn.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies