);
Århus Omegn
Århus Omegn

Søg i indhold

Her kan du søge efter tekster og andet indhold

Idégrundlag, vision og værdier

Her på siden kan du læse mere om de overordnede pejlemærker, som Boligforeningen Århus Omegn arbejder efter. I hele organisationen forsøger vi dagligt, at leve op til vores vision og vores værdigrundlag.

Idégrundlag

Vi vil skabe gode sunde boliger til alle grupper i befolkningen

Vision

Vi vil skabe de bedste rammer for vore beboere. Med kerneværdierne; ansvarlig, troværdig og kompetent som overordnede ledetråde, vil vi sikre høj kvalitet og bæredygtighed inden for byggeri og administration af gode almene boliger.

Vi ønsker at udbrede kendskabet til Århus Omegns position, som tilhørende den bedste del af den almene boligsektor. Vi vil være kendte og anerkendte for mere end det at leje boliger ud, og vi vil forfølge vores kerneværdier; ansvarlig, troværdig og kompetent.

Vi ønsker at udvikle beboerdemokratiet ved at informere og engagere vore beboere, og vi vil udvikle og motivere medarbejderstaben, så den kan imødekomme fremtidens udfordringer. Løsningen af Århus Omegns vision skal bygge på og tage afsæt i vores værdigrundlag.

Værdigrundlag: Ansvarlig - Troværdig - Kompetent

  • Ansvarlig

Ansvarlighed er et kernefokus for Århus Omegn. Vi tager ansvar for vore beboere og for mennesker omkring os. Vi arbejder aktivt for at fremme vore beboeres livskvalitet og sikre, at alle vore beboere er integrerede i samfundet omkring os.

For Århus Omegn er samfundsansvar vigtigt. Vi ønsker at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og prioriterer bl.a. dette i byggeprojekter. Som boligforening involverer vi os i udviklingen af byen og de områder, der ligger omkring vores afdelinger, og vi er en positiv medspiller for kommunen og andre, som ønsker at udvikle Aarhus. 

Klima og miljø er et område som vi prioriterer, og vi ønsker gennem vore handlinger at vise ansvarlighed både for nuværende og kommende generationer.

Medarbejdere er en afgørende ressource for Århus Omegn. Derfor har medarbejderpleje stor betydning, og vi lægger vægt på, at give vore medarbejdere gode vilkår i jobbet. Vi bekymrer os om vore medarbejderes trivsel og bestræber os på at sikre trygge rammer således at alle medarbejdere kan yde optimalt.

  • Troværdig

Århus Omegn vil være kendt som en troværdig og seriøs boligforening som har fokus på pålidelighed og fornuft. Vi vægter åbenhed højt og prioriterer et højt informationsniveau over for beboere, kommunen, samarbejdspartnere og det øvrige samfund.

Vi har et løbende fokus på optimering og nytænkning med et stort fokus på helheder og samarbejde.

Bæredygtig drift er et kernefokus for os, vore beboere skal kunne være trygge ved, at Århus Omegn også er en velfungerende og velfunderet boligforening om både 10 og 20 år.

  • Kompetent

I Århus Omegn har vi høje ambitioner. Med henblik på at tilhøre den bedste del af den almene sektor lægger vi vægt på, at udvikle vore medarbejderes og beboerdemokraters kompetencer.

For at sikre vores placering som tilhørende den bedste del af den almene sektor, har vi et konstant fokus på, hvordan vi kan udvikle og nytænke organisationen, beboerdemokratiet og vore boliger. Vi tilstræber hele tiden at optimere organisationen og tilbyde en bedre service for beboerne. Derfor har vi stort fokus på, hvordan ny teknologi kan forbedre det produkt, vi leverer.

Vedtaget af Repræsentantskabet den 4. april 2016

Acceptér cookies fra aarhusomegn.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies