);
Århus Omegn
Århus Omegn

Søg i indhold

Her kan du søge efter tekster og andet indhold

FAQ

Herunder finder du svar på en række ofte stillede spørgsmål om Århus Omegn og det at bo alment

Hvad er en ungdomsbolig?
Ungdomsboliger er almene boliger bygget og indrettet til at dække behovene hos unge under uddannelse. Ungdomsboliger udlejes direkte gennem ungdomsboligaarhus.

Hvad er en A-ordning?
En bolig med A-ordning er istandsat, når du flytter ind. Når du flytter ud igen, skal du flytte ud senest 14 dage, inden din lejekontrakt ophører. I disse 14 dage sættes din bolig istand, således den er klar når den næste lejer flytter ind.

Hvad er en B-ordning?
Når du overtager en bolig med B-ordning, er den ikke istandsat - og du flytter måske ind samme dag, som den tidligere beboer flytter ud. Med din bolig følger en vedligeholdelseskonto, hvor du sparer op til den indvendige vedligeholdelse over huslejen. Du kan bruge pengene på kontoen til at købe f.eks.maling og slibe gulve. Når du flytter, skal du ikke sætte boligen i stand - det skal den næste beboer gøre.

Vedligeholdelseskonto?
Til hver bolig med B-ordning hører en indvendig vedligeholdelseskonto. Hver måned indsættes en del af din husleje på den konto, og du kan bruge vedligeholdelseskontoen til maling, tapetsering og gulvbehandling. Når du ønsker at handle for et beløb, der står på din vedligeholdelseskonto, skal du bruge en rekvisition. Det er et stykke papir, som du afleverer hos en farvehandler, og derefter kan du købe varer. Forhandleren sender derefter en kopi til os, og vi hæver penge fra din vedligeholdelseskonto.

Ældreboliger
Ældreboliger er til borgere, der har brug for en handicapvenlig bolig, fordi behovet for pleje og omsorg ikke kan tilgodeses i den nuværende bolig.

For at blive visiteret til en ældre- eller plejebolig skal du henvende dig til en borgerkonsulent. Herefter bliver der foretaget en behovsvurdering. Du er meget velkommen til at invitere en bisidder – f.eks. en pårørende eller en bekendt - med til samtalen, ligesom din læge kan inviteres, hvis du ønsker det.

Tildelingen af boligerne foregår hos Boligtildelingsteamet i Sundhed og Omsorgslinjen, som kan kontaktes på tlf. 87 13 16 18 alle hverdage kl. 9-12 og på mail visitationen@mso.aarhus.dk.

Seniorbolig / 55+ boliger
For at få tildelt en seniorbolig skal du være fyldt 55 år og ikke have hjemmeboende børn. Er I et par, behøver kun den ene af jer at være fyldt 55 år, men man skal dog have været sammenboende i min. 1 år.

Udlejningsaftale
Aarhus Kommune og Århus Omegn har indgået aftale om fortrin i afd. 2, Rosenhøj og afd. 6, Elstedhøj. Fortrinnene er i prioriteret rækkefølge:

  • Bohaverfortrin for beboer i afdelingen
  • Erhvervsaktive, som er i ustøttet beskæftigelse og har været det de seneste 3 måneder, samt til studerende, der er optaget på en videregående uddannelse godkendt til SU (Statens Uddannelsesstøtte), en erhvervsuddannelse med lærlingeløn eller STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse)
  • Par uden hjemmeboende børn eller 55+ uden hjemmeboende børn

Fortrinsret for ældre og personer med handicap
For ældre og personer med handicap gælder særlige regler om fortrinsret til mere egnede boliger. Fortrin gives, når en beboer er berettiget til folkepension eller kan fremvise en speciallægeerklæring på et handicap, som ligger til grund for, at man skal have niveaufri adgang til boligen. Her kan du se en oversigt over, hvor den type boliger findes. Du kan kontakte udlejningen for at høre mere om dine muligheder.

Hvornår modtager jeg en flytteafregning?
Flytteafregning kan først blive tilsendt efter frigørelsesdatoen, og når vi har modtaget alle fakturaer jf. synsrapport. (varighed ca. 14 dage – 8 uger).

Opsigelse
Når du ønsker at opsige din bolig, skal du udfylde og sende en opsigelsesblanket til os. Den kan du finde og udfylde på Min side.

Hvad er råderet?
Råderet betyder, at du har frihed til at forbedre din bolig - både små justeringer eller en større modernisering. Det kan være et nyt badeværelse, nyt køkken, udskiftning af en køkkenbordplade eller opsætning af en skillevæg. Så længe du overholder din boligafdelings vedligeholdelsesreglement, er der næsten frit slag. Individuel råderet dækker de forbedringer, du vælger at lave i din bolig. Kollektiv råderet er de forbedringer, der besluttes på et afdelingsmøde eller ved en uarfstemning - f.eks. nye badeværelser til hele boligafdelingen. Den kollektive råderet giver dig mulighed for at få finansieret nogle forbedringer gennem din husleje, mens du ved den individuelle råderet med det samme skal betale for forbedringerne (eller alternativt optage et lån i banken). 

Bohaverfortrin
Som beboer i Århus Omegn har du fortrinsret først og fremmest til boliger i din egen afdeling og dernæst til boliger i andre afdelinger i boligforeningen.

Acceptér cookies fra aarhusomegn.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies