);
Århus Omegn
Århus Omegn

Søg i indhold

Her kan du søge efter tekster og andet indhold

Udvendig råderet

Hvad er et udvendigt råderetskatalog?

Et udvendigt råderetskatalog fastlægger, hvad du som beboer må gøre uden for din bolig og på boligens grund. Formålet er at sikre, at afdelingen holdes pæn og at boligerne og udearealerne fremstår nogenlunde ensartede.

Et sådant katalog kan omfatte udvendige arbejder som fliser, terrasse, hegn, beplantning, trampolin, legehus, tøjstativer, havelåger, højbede osv.

Hvordan udarbejdes og vedtages et katalog?

Såfremt en afdeling (afdelingsbestyrelse) ønsker at få vedtaget et udvendigt råderetskatalog, kan følgende trin følges:

  1. Definer, hvad er det afdelingen gerne vil have? Eksempelvis hegn, hvilket hegn skal det være? Type, højde, placering osv. Overvej om der skal ske retablering ved fraflytning, og hvem der har vedligeholdelsespligten.
  2. Ønskerne sendes til sekretariatet hos Århus Omegn. Driftsafdelingen vurderer konsekvenserne af ønskerne. Hvis der er udfordringer, sendes disse til forslagsstillerne til revurdering. Hvis der ikke er tekniske udfordringer i forslaget, sendes det videre til jurist, som formulerer ønskerne i et råderetskatalog.
    • Alternativt opstartes med et møde med jurist og driftsafdeling om ideerne, og hvad et udvendigt råderetskatalog i øvrigt kan indeholde
  3. Jurist sender udkast tilbage til afdelingsbestyrelsen, og der følger eventuelt en drøftelse
  4. Afdelingsbestyrelsen stiller forslaget på et afdelingsmøde - det er aldrig administrationen, som stiller forslaget. Det er altid afdelingsbestyrelsens opgave at indsende kataloget som et almindeligt forslag til afdelingsmødet.
  5. Forslaget godkendes på afdelingsmødet. Ændringer, som ikke ændrer i forslagets karakter, kan stilles i afdelingsmødet.
  6. Det godkendte forslag skal herefter godkendes i organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen kan godkende hele kataloget, dele af det eller forkaste det hele.
  7. Det godkendte forslag træder hermed i kraft, og administrationen adminstrerer efter det.

Acceptér cookies fra aarhusomegn.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies