);
Århus Omegn
Århus Omegn

Søg i indhold

Her kan du søge efter tekster og andet indhold

Dette kan du klage over

Der kan opstå situationer, hvor du finder behov for at indsende en formel klage over andre beboere eller boligforeningen. Århus Omegn har en fast procedure til at behandle klager, begyndende med en skriftlig advarsel. Herunder kan du se de forhold, som du har mulighed for at klage over.

Støj/adfærd
Støjer din nabo meget eller støjer han/hun på tidspunkter, hvor der ifølge ordensreglementet skal være ro, kan du sende en klage. Der kan også være tilfælde, hvor din nabos adfærd ikke er acceptabel, eksempelvis hvis din nabo opfører sig truende overfor dig, sviner unødig meget i opgangen, holder dyr hvis det ikke er tilladt eller andet. I sådanne tilfælde kan du også indsende en klage. Bemærk at omhandler klagen støj, skal der være mere end ét lejemål/en beboer, der klager over støjen. Hvis du vil klage, skal du benytte blanketten "Anmeldelse - overtrædelse af husorden" som du finder på Min Side. Når du har udfyldt blanketten, kan den videresendes til underskrift hos de øvrige vidner.

Forbrugsregnskaber
Tror du, at der er fejl i dit forbrugsregnskab (vand, varme eller el), har du mulighed for at klage over det. I langt de fleste tilfælde er forbrugsregnskaberne korrekte, men der kan være helt særlige tilfælde, hvor der er sket en fejl. Du skal sende din klage senest 6 uger efter, du har modtaget regnskabet. Hvis Århus Omegn ikke er enige i din klage, kan du sende klagen til Beboerklagenævnet og få dem til at behandle klagen.

Fraflytningssyn
Inden du flytter fra din bolig, skal der foretages et fraflytningssyn. Ved fraflytningssynet gennemgår synsmedarbejderen din bolig, og der udarbejdes en synsrapport. Rapporten gennemgår vedligeholdelsesstanden i din bolig.

Fraflytningssynet er både praktisk og juridisk en vigtig del af flytteprocessen, både for dig og Århus Omegn.

Er du ikke enig i synsrapporten, kan du sende en klage til Århus Omegn. Klagen skal være skriftlig og sendes til boligforeningen. I klagen skal du beskrive, hvilke punkter i synsrapporten du ikke er enig i, og hvorfor du ikke er enig.

Du vil få et svar på klagen fra Århus Omegn. Hvis du fortsat er utilfreds med resultatet af fraflytningssynet, kan du indbringe sagen for Beboerklagenævnet i Aarhus Kommune. Nævnet kan tage stilling til, om reglerne er overholdt, og det kan også bedømme, om boligorganisationens vurdering af, hvad der er misligholdelse og normalistandsættelse, er korrekt.

Rengøring af fællesarealer
I langt de fleste afdelinger har vi en aftale med et rengøringsfirma om rengøring af fællesarealer som opgange og vaskerier. Oplever du, at rengøringen er mangelfuld kan du sende en klage til trappevask@aarhusomegn.dk og vi vil herefter kontakte rengøringsfirmaet for snarlig udbedring.
 

 

Acceptér cookies fra aarhusomegn.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies