);
Århus Omegn
Århus Omegn

Søg i indhold

Her kan du søge efter tekster og andet indhold

Beboerklagenævnet

Bliver du uenig med boligforeningen eller din nabo, kan du klage til Beboerklagenævnet i Aarhus. Når du indbringer en sag for Beboerklagenævnet, skal det ske skriftligt.

Det er vigtigt, at du præciserer, hvad nævnet skal tage stilling til og husk endelig at vedlægge det nødvendige materiale, f.eks. lejekontrakt, korrespondance i sagen, ordensreglement m.v.

Det koster et mindre gebyr at få en sag behandlet. Beløbet reguleres hvert år den 1. januar.

Brug linket i den orange boks til at læse mere om Beboerklagenævnet i Aarhus Kommune.
 

Hvilke sager kan indbringes for Beboerklagenævnet?

 • Overtrædelser af ordensreglementet
 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum
 • Boligens stand ved indflytning og i lejeperioden
 • Overholdelse af formelle regler for varsling af lejeforhøjelse
 • Retten til at foretage installationer og forbedringer i lejemålet – råderet
 • Vand- og varmeregnskaber
 • Betaling for fællesantenne og adgang til teletjeneste
 • Retten til fremleje, fortsættelse eller bytte af lejemål
 • Lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer
 • Anvisning af almene familieboliger

Hvis Beboerklagenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afvise sagen og henvise den til boligretten.

De sager, som ligger uden for nævnets kompetence, skal indbringes for boligretten.

Acceptér cookies fra aarhusomegn.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies