);
Århus Omegn
Århus Omegn

Søg i indhold

Her kan du søge efter tekster og andet indhold

Klagemuligheder

Som beboer i en almen bolig, bor du oftest med naboer til alle sider. Det betyder, at du nogle gange vil kunne opleve larm af forskellig karakter, og der kan opstå uoverensstemmelser mellem naboer.

Det vil altid være at foretrække, at du som beboer selv løser eventuelle problemer med dine naboer. Hvis du stille og roligt tager kontakt til din nabo - ansigt til ansigt - så løses de fleste uoverensstemmelser på fornuftig vis.

Der kan dog være tilfælde, hvor uoverensstemmelserne bliver til en egentlig konflikt. Hjælper gentagne henvendelser til din nabo ikke, kan du sende en skriftlig klage til boligforeningen.

I sidste ende kan uoverensstemmelser ende i Beboerklagenævnet, hvis det ikke lykkedes at finde en mindelig løsning på problemet.

Overtrædelse af ordensreglement – sådan klager du
Hvis du ønsker at indsende en klage over din nabos opførsel, skal du udfylde en blanket og sende den til boligforeningen. Dog skal der altid være mindst to beboere, og gerne flere, som underskriver klagen. Vi behandler ikke klager, som kun er underskrevet af en enkelt beboer.

Når administrationen modtager din klage, behandler vi den, og sender en advarsel til din nabo. I de fleste tilfælde vil en advarsel få din nabo til at ændre adfærd. Der kan dog være tilfælde, hvor en advarsel ikke løser problemet. I sådanne tilfælde skal du klage igen, stadig med underskrift fra to eller flere beboere.

Anden gang, der klages over det samme forhold, sender vi igen en advarsel til den pågældende beboer.

Hvis ikke de to advarsler får beboeren til at ændre adfærd, kan vi indbringe sagen for Beboerklagenævnet med det formål at få lov at opsige lejeren. Der skal dog være flere vidner, som er villige til at vidne for Beboerklagenævnet, ellers vil sagen ikke blive rejst. Hvis Beboerklagenævnet giver medhold i klagen, kan beboeren herefter blive opsagt.

Hvis du vil klage, skal du benytte blanketten "Anmeldelse - overtrædelse af husorden" som du finder på Min Side. Når du har udfyldt blanketten, kan den videresendes til underskrift hos de øvrige vidner.

Du kan også downloade og udskrive blanketten fra den orange boks, hvis du foretrækker det. Husk også her at få flere naboer til at skrive under.

Acceptér cookies fra aarhusomegn.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies