);
Århus Omegn
Århus Omegn

Søg i indhold

Her kan du søge efter tekster og andet indhold

Fremleje og boligbytte

Måske har du i en periode ikke brug for din bolig, men du vil gerne have dækket noget af din husleje i perioden. Så har du mulighed for at fremleje boligen til en anden person.

Fremleje
Som lejer af en almen bolig har du mulighed for at fremleje din bolig eller dele af denne. Du kan fremleje hele din bolig i op til to år, hvis fraværet er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Du skal dog være opmærksom på, at det samlede antal beboere i lejemålet ikke må overstige antallet af beboelsesrum.

Delfremleje
Du har også mulighed for at fremleje en del af din bolig i længere tid. Du kan dog højest fremleje halvdelen af boligens beboelsesrum.

Hvis du ønsker at fremleje din bolig, skal du udfylde en blanket og indsende den til Århus Omegn. Du finder blanketterne inde på Min Side.

Boligbytte
Som beboer har du, under visse omstændigheder, ret til at bytte bolig med en anden beboer i samme afdeling eller én af Århus Omegns øvrige afdelinger.

Desuden er der mulighed for at bytte med en lejer (beboer) i en anden boligforening/boligselskab eller i en privat udlejningsejendom.

En bytning gennemføres som en normal procedure for en fraflytning, herunder syn af boligen (begge boliger skal være ryddet og rengjort til syn), istandsættelse, afregning af indskud og/eller depositum samt indgåelse af lejekontrakt.

Betingelser for boligbytte
Århus Omegn kan modsætte sig en bytning, når lejeren hos Århus Omegn ikke har beboet boligen i tre år. Dette gælder også, hvis boligen ved bytning vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum, eller Århus Omegn i øvrigt har en rimelig grund til at modsætte sig bytningen.

Ved bytning af almene ungdomsboliger og almene ældreboliger kan lejeren kun bytte med personer, som ikke opfylder betingelserne for at komme i betragtning til sådanne boliger, hvis kommunens samtykke foreligger.

Hvis du ønsker at søge om boligbytning, skal du ansøge Århus Omegn om det. Du finder blanketten på Min side.

Acceptér cookies fra aarhusomegn.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies