);
Århus Omegn
Århus Omegn

Søg i indhold

Her kan du søge efter tekster og andet indhold

Vedligeholdelseskonto

For hvert lejemål, der har B-ordning, er der en vedligeholdelseskonto, som lejeren hver måned betaler ind på over huslejen. 

Boligen skal løbende vedligeholdes af de midler, der står på boligens vedligeholdelseskonto. Kontoen fungerer som en opsparingskonto, hvor midlerne kan bruges til istandsættelse af boligen.

Vedligeholdelseskontoen må kun benyttes til maling af vægge, lofter, træværk (fodpaneler, gerigter o.l.) - samt til slibning af gulve. Hertil kan indkøbes malervarer, inklusiv pensler, leje af stige og tapetbord m.v. hos en farvehandler, eller til udførsel af et malerfirma.

Døre, køkkenlåger og skabslåger må ikke males via beløbet på vedligeholdelseskontoen.

OBS: Altaner indgår ikke som en del af boligarealet - og derfor må altanen ikke istandsættes via vedligeholdelseskontoen.

Vinyl og linoleum

Tidligere har det været muligt at indkøbe vinyl til gulvet på vedligeholdelseskontoen. Det er det ikke længere, fordi beboerklagenævnet har oplyst, at køb af vinyl til gulv ikke må betales af vedligeholdelseskontoen. Derfor er det ikke længere muligt at finansiere køb af vinyl til gulv i køkken over vedligeholdelseskontoen.

Det er fortsat tilladt at lægge vinyl på gulvet i køkkenet, men du skal selv finansiere arbejdet. Hvis arbejdet bliver udført håndværksmæssigt korrekt, må vinylgulvet blive liggende ved fraflytning. Hvis det ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, skal gulvet reetableres.

Udbetaling
Udbetaling fra vedligeholdelseskontoen vil kun ske til lejeren efter materialeregning eller til momsregistrerede firmaer/forretninger, og specificeret faktura skal altid udstedes i lejers navn/adresse. Faktura/regning skal fremsendes senest tre måneder fra indkøbsdato - dog ikke gældende når boligen er opsagt, idet der fra denne dag ikke længere kan disponeres over beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto.

Arbejdsløn for egne arbejder honoreres ikke.

De samlede udgifter til udbetaling skal mindst udgøre 300 kr.

Århus Omegn har ret til at syne udført arbejde i boligen.

Vær opmærksom på, at alle materialer m.v. skal overholde dansk lovgivning og have de lovmæssige godkendelser. Der må kun benyttes momsregistrerede firmaer/forretninger, og specificeret faktura skal altid være udstedt i lejers navn og adresse.

Acceptér cookies fra aarhusomegn.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies