Århus Omegn
Århus Omegn

Søg i indhold

Her kan du søge efter tekster og andet indhold

Vedligeholdelseskonto

For hvert lejemål, der har B-ordning, er der en vedligeholdelseskonto, som lejeren hver måned betaler ind på over huslejen. 

Boligen skal løbende vedligeholdes af de midler, der står på boligens vedligeholdelseskonto. Kontoen fungerer som en opsparingskonto, hvor midlerne kan bruges til istandsættelse af boligen.

Vedligeholdelseskontoen må kun benyttes til maling af vægge, lofter, træværk og døre. Hertil kan indkøbes malervarer, inklusiv pensler, leje af stige og tapetbord m.v. hos en farvehandler, eller til udførsel af et malerfirma. Desuden kan vedligeholdelseskontoen bruges til betaling for afslibning af gulve foretaget af firma, gulvlakering og indkøb af gulvlak o.lign. samt til løs pålægning af vinyl og linoleum på gulv i køkken.

Udbetaling
Udbetaling fra vedligeholdelseskontoen vil kun ske til lejeren efter materialeregning eller til momsregistrerede firmaer/forretninger, og specificeret faktura skal altid udstedes i lejers navn/adresse. Faktura/regning skal fremsendes senest tre måneder fra indkøbsdato - dog ikke gældende når boligen er opsagt, idet der fra denne dag ikke længere kan disponeres over beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto.

Arbejdsløn for egne arbejder honoreres ikke.

De samlede udgifter til udbetaling skal mindst udgøre 300 kr. og må højst udgøre 5000 kr.

Århus Omegn har ret til at syne udført arbejde i boligen.

Vær opmærksom på, at alle materialer m.v. skal overholde dansk lovgivning og have de lovmæssige godkendelser.

 

 

Acceptér cookies fra aarhusomegn.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies