);
Århus Omegn
Århus Omegn

Søg i indhold

Her kan du søge efter tekster og andet indhold

Dødsfald og ophør af samliv

Hvis du og din ægtefælle/samlever ophæver jeres samliv, vil den ene af jer have mulighed for at blive boende i boligen. Her kan du læse mere om reglerne.

Dødsfald
En ægtefælle, eller en person der indgår i registreret partnerskab vil, i tilfælde af lejers død, have en ret til at fortsætte lejemålet. Ved dødsfald skal pårørende kontakte vores servicecenter.

Dødsfald m.v. - afdødes børn
Hvis den som står på lejekontrakten dør, har personer som blev forsørget af lejeren mulighed for at blive boende i boligen. Dette gælder eksempelvis afdødes børn under 18 år. Det gælder også i tilfælde, hvor lejeren flytter i ældrebolig, beskyttet bolig, på plejehjem eller lignende.  

I de tilfælde, hvor en eller flere personer bliver boende efter personen på lejekontrakten er død, flyttet på plejehjem eller lignende, ses bort fra de almindelige krav til husstandens størrelse og sammensætning, og der skal ikke nødvendigvis betales nyt beboerindskud. Dette er dog under forudsætning af, at der ikke henstår et ikke indfriet beboerindskudslån. 

Der vil normalt blive oprettet en ny lejekontrakt samt foretaget en konstatering af boligens standard i forbindelse med lejerskiftet.

Medlemsnummer ved dødsfald
Hvis indehaveren af et medlemsnummer dør, bortfalder nummeret som hovedregel, og det kan ikke tildeles andre personer. Men har afdøde en ægtefælle, en registreret partner eller en hermed sidestillet person, arver pågældende nummeret, med mindre den han/hun fraskriver sig det.

Skilsmisse
I tilfælde af separation eller skilsmisse kan parterne selv aftale, hvem der skal blive boende i boligen. Dette gælder uanset, om det kun er den ene part, som står som lejer på lejekontrakten. Hvis parterne ikke kan blive enige, afgøres det ved bevillingen eller ved dom, hvilken af ægtefællerne der har ret til at blive boende.

Samliv ophæves - 2 års regel
Der gælder dog en særlig 2-års regel. Reglen betyder, at parterne i udgangspunktet skal have haft fælles husstand i lejemålet i mindst to år for at kunne aftale, hvem der skal have ret til at fortsætte lejemålet. 
Århus Omegn kan dog i særlige tilfælde tillade, at parterne aftaler, hvem der skal have ret til at fortsætte lejemålet, selv om husstandsfællesskabet har varet under 2 år, herunder såfremt hensynet til parternes mindreårige børn taler derfor.  

Om nødvendigt træffes afgørelse ved dom. Der skal således være tale om en egentlig samlivsophævelse, hvorfor det f.eks. ikke vil være muligt for en søn eller datter at fortsætte lejemålet efter forældrenes fraflytning. 

Formular omkring fortsættelse af lejemål finder du i den orange boks til højre.

Acceptér cookies fra aarhusomegn.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies